Neumarkter Anzeiger 4. September 2012
Neumarkter Anzeiger 5. September 2012
Vilstalbote 5. September 2012
Neumarkter Anzeiger 6. September 2012
Neumarkter Anzeiger 8. September 2012
Neumarkter Anzeiger 17. September 2012